Att ge tillbaka till studenter

Det är tredje året jag håller kursen.

Det är tredje året jag håller kursen.

Just nu håller jag en kurs på Lunds Universitet. Det är en delkurs på Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteksvetenskap och museologi, ABM. som heter Projekt som arbetsform. Studenterna ska lära sig projektledning och om konkreta verktyg, metoder och modeller inom projektarbete. Förutom att lära sig hur man kan göra en tidplan och budget och följa dem, ska kursen också ge dem möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till projekt.


Det är roligt att träffa studenter och få en chans att dela en del av de erfarenheter jag har skaffat mig under åren. Det blir lite som att ge tillbaka till universitetet det jag en gång fick när jag gick där och en chans att påbörja en dialog med framtidens kollegor.