Förstudie om judiskt utbildningscenter

Under hösten 2018 jobbar ORD & TEXT med en förstudie för Judiska församlingen i Malmö. Församlingen har en önskan om att skapa ett kunskapscenter som ska komplettera och utveckla de visningar som idag går att boka i synagogan.

Förstudien ska ta reda på förutsättningarna för att skapa ett sådant kunskapscenter och ta fram förslag på hur det skulle kunna se ut och fungera. Tanken är att centret ska vara inrymt i synagogan i Malmö och vara i form av en utställning.

John Smedbergs ritning av Malmö Synagoga.

John Smedbergs ritning av Malmö Synagoga.

Malmö Synagoga stod klar 1903. Den är ritad av arkitekten John Smedberg och är byggd i morisk stil. Att få möjlighet att jobba i den miljön och skapa något som känns respektfullt och värdigt platsen, och samtidigt behåller dagens funktioner som gudstjänstlokal är en spännande och rolig utmaning.