TEXT

Foto: Malin Kihlström

Foto: Malin Kihlström

 
 

TEXT

Jag är specialiserad på utställningstext. Utställningar är ett unikt medium som kräver texter som är klara, tydliga och lätta att förstå.

Jag erbjuder:

  • nyproduktion av färdig text

  • bearbetning av befintlig text

  • redaktionellt arbete

  • content och innehåll

  • korrekturläsning

Förutom utställningstext skriver jag också:

  • rapporter

  • nyhetsbrev

  • broschyrer

  • informationstext

  • webbtext