Twitter
Följ sofiesord på Twitter
Facebook
Gilla ORD & TEXT på Facebook

UPPDRAG

Utställningar

Hasse och Tage på Kulturen i Lund
Invigning 1 juli 2017
ORD & TEXT var producent och projektledare samt skrev alla texter i utställningen.

Hasse och Tage på Kulturen i Lund, 2017

Klostret 750 år – en tidsresa, Ystad Museum
Invigning 8 april 2017.
ORD & TEXT Projektledde slutproduktionen av utställningen. Innehållsutveckling och produktionsledning.

Ystad Kloster 750 år

Framtidens Fordon, Malmö Museer
Invigning 30 september 2012
ORD & TEXT tog fram berättelse och texter i utställningen.

Framtidens Fordon Malmö Museer

Popstad Lund, Kulturen
Invigning 20 oktober 2011
Producent och projektledare samt manusförfattare till utställningen Popstad Lund.

Utställningen Popstad Lund på Kulturen. Producerad av Sofie Bergkvist

Hovdala Slott, Hässleholm
Invigning sommaren, 2012
Utställningstexter och utställningslayout.

Hovdala Slott

Audioguider i Malmöhus slott, Malmö Museer
ORD & TEXT skrev manus till audioguider, 2012

All världens pengar, Kungliga Myntkabinettet
ORD & TEXT skrev nya lättillgängliga texter till basutställning.

Alunbruket, Christinehofs ekopark
ORD & TEXT skrev texter till nya skyltar till Alunbruket, 2012

Appen Popens Platser
ORD & TEXT skapade ljudmanus till app, 2012.
Kulturen i Lund

Livets museum, Lund
Invigning 14 april 2012
ORD & TEXT skrev lättlästa texter till appar i utställningen

Under Verket – Stockholms Stadshus på Arkitektur och Designcenter
ORD & TEXT bearbetade och skrev texter för tillgänglig utställningskatalog, 2011

Föreläsningar och workshops:


Projekt som arbetsform
Föreläsare och kursansvarig på delkursen Projekt som arbetsform på Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi, Lunds Universitet, 2017-2018.

Sofie Bergkvist föreläser

Professionalism and trust.
Föreläsning om delaktighet i utställningar på seminariet
Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger i Aarhus, Danmark, 2017.

Humorkunskap Hasse och Tage special
Samtal under Lund Comedy Festival, 2017

Lund Comedy Festival Humorsamtal Panel med Kalle Lind, Sofi Landström, Sofie Bergkvist, Cecilia Nebel

Brand museums and museum brands
Föreläsning på konferensen Museum Connections i Paris, 2017.

Brand Museums and Museums Brands, Sofie Bergkvist föreläser i Paris

Delaktighet på museer
Workshop för organisationen Danske Museer, Nyborg, 2012

Museer och delaktighet
Föreläsning för Region Blekinge, 2013

Digital delaktighet och dialog
Föreläsning, Norsk Kulturråd, Oslo, 2012

Musik och Samhälle – Popstad Lund
Föreläsning på Malmö Högskola och ABF 2013

Samtalsledare
Konferens om Fas 3, 2012
Folkuniversitetet, Malmö

Rapporter och publikationer

Popstad Lund – när musiken hamnar på museum
Artikel publicerad i Coda, Andra antologin om musik och Samhälle, 2014

Jämställdhetsintegrering
Dokumentation av konferens, Sociala resursförvaltningen, Malmö Stad, 2012.

Popstad Lund – Utställningen som skapades på Facebook
Artikel publicerad i MiD Magasin 26. Tema: Medborgerskab, 2012.

ICOMs Etiska regler
Ny grafisk form av ICOMs etiska regler, 2011

Osynliga gränser
Utbytesprojekt mellan Värner Rydén skolan i Malmö och Ängdalaskolan i Höllviken
ORD & TEXT intervjuade deltagare och dokumenterade aktiviteter, samt skrev en rapport, 2011

Osynliga gränser. Rapport 2011

Översättning engelska till svenska av utbildningsmaterial och produkttexter
Boots Farmacevtföretagarna, 2011

Folder
Centrum för Klinisk forskning, Västerås
Produktion av folder, text och grafisk form, 2011