Twitter
Följ sofiesord på Twitter
Facebook
Gilla ORD & TEXT på Facebook

TEXT

Skrivmaskin

ORD & TEXT skriver, bearbetar och anpassar texter åt kunder som vill ha klara, tydliga och lättlästa texter som alla kan förstå. Vi jobbar gärna med ett helhetsgrepp där berättelsestruktur och dramaturgi blir utgångspunkten för budskap och så småningom texter. Självklart anpassar vi språk och stil efter målgrupp och syfte.

Vi erbjuder

  • produktion av färdig text
  • bearbetning av befintlig text
  • redaktörsarbete
  • korrekturläsning

ORD & TEXT är specialiserad på text för utställningar och museer, men skriver också:

  • rapporter
  • nyhetsbrev
  • broschyrer
  • informationstext
  • webbtext